מאמרי שמעתי אות י"ח – עבודה דמוחא ודליבא

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

ענין העבודה של קבלה והשפעה, תלוי בליבא. וזהו בחינת ו"ק. מה שאם כן עבודה של אמונה וידיעה הוא בחינת ג"ר. והגם שהוא בחינת אחת, היינו שלפי ערך העבודה בבחינת קבלה והשפעה, כן מקובלת אצלו בחינת אמונה, מכל מקום הם ב' בחינות מיוחדות. כי אפילו שהוא יכול לעבוד בבחינת השפעה, מכל מקום הוא רוצה לראות למי הוא משפיע, ומי מקבל עבודתו. לכן הוא צריך לעבוד בבחינת מוחא. זאת אומרת, שיאמין שיש משגיח ומקבל עבודת התחתונים.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams