מאמרי שמעתי אות ק"ו – מהי סיבת הכבדות שהאדם מרגיש בביטול לה', בעבודה (חלק שני)

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
זהו המשך משיעור קודם


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams