מאמרי שמעתי אות ק"ה – חילוק בין כסא למרכבה

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

יש בחינת מלך על כסא, ויש בחינת מלך במרכבתו. מלך על כסא, אזי המלך גלוי לבני היכלא, שהם רואים שהמלך יושב על כסא, משא"כ לאותם שמחוץ להיכל שאינם רואים את הכא ממילא אין להם השגה במלך. משא"כ כשהמלך במרכבה אזי כל בני המדינה רואים שהמלך יוצא במרכבה חוץ מההיכל (שאז יש התגלות בחיצוניות).


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams