מאמרי שמעתי אות קס"ב – אמונה ותורה

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

אמונה נקרא בחינת למעלה מן הדעת, ונקרא בחינת נוקבא ובחינת חוק. ותורה הוא בחינת בתוך הדעת, ונקרא משפט.

וזה ענין שאנו אומרים בתפילת אשר יצר: וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. ופירוש נקבים, היינו שהוא בחינת נוקבא וחסרון העומד להתמלאות, וזה בחינת תורה. וחלולים פירושו שהוא צריך להשאר בבחינת חלל, וזה בחינת אמונה למעלה מהדעת.

==
שמיעה נקרא אמונה, שצריכים להאמין במה שהוא שומע – שהוא אמת. ראיה נקראת ידיעה, שאינו צריך להאמין אם הוא רואה בעצמו.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams