מאמרי שמעתי אות קמ"ח – המעטת האור היא תיקונו

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

בזיעת אפיך תאכל לחם

שמעתי

המעטת האור הוא תיקונו. היינו, ששום דבר לא משיגים בלי יגיעה. וכיון להשיג האור בשלימות, בתכלית הבהירות, הוא דבר בלתי אפשרי, היה העצה להמעיט האור. ובאופן כזה יהיה אפשר להשיגו, עם מעט יגיעה שמסוגל התחתון לתת. בדוגמת, שמי שרוצה להעביר בנין גדול, בטח שאי אפשר. רק מה הוא עושה? הוא מפרק את הבנין ללבנים קטנים, וכל חתיכה וחתיכה הוא יכול להעביר. כן הוא כאן, שעל ידי המעטת האור יכול לתת מעט יגיעה.


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams