אלול – אהבה ויראה בתורה ועבודה – מאמרי שמעתי אות רי"ב (חלק 2)

92

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams