מאמרי שמעתי אות קצ"ג – שבת וראש חודש

מאמרים ששמע רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מאת אביו בעל הסולם. הרב אדם סיני מלמד.
המאמר הנלמד באות זו מובא כאן:

אורות דשבת

שמעתי תש"ז

אורות דשבת מגיעות לבחינת גוף. לכן בשבת אומרים "לדוד ברכי נפשי וכל קרבי", היינו לבחינת גוף. מה שאם כן בראש חדש הוא בחינת נשמה, המגיע רק לבחינת נשמה ולא לגוף. לכן אומרים "ברכי נפשי" לבד, ולא "וכל קרבי", משום שאינו מגיעות לגוף (עיין זוהר א' צז).


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams