מאמרי שמעתי אות קע"ח – תבור וחרמון בשמך ירננו (חלק 4)

106

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams