מה מעלתה של מצות ברית המילה?

[td_text_with_title custom_title="צפיה בשיעור"]https://www.youtube.com/watch?v=e0eW6ojT2Jg&index=47[/td_text_with_title]

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

הדף היומי בזוהר הקדוש,
פרשת לך-לך, עמודים קל"ט-קמ"א,
מתוך שעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

מהי מעלתה הגדולה של מצוות ברית מילה?

סיכום השיעור:

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שאדם שמקריב את בנו לה', כלומר עושה לבנו ברית מילה, מעלתו כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם.

במעמד הברית האדם צריך להיות בשמחה גדולה ולא ח"ו באווירה של צער או טרוניא.

צריך לעשות את מעשה הברית ב'רעותא דליבא'.

למול את הבן זה אומר להתחייב להבנות אמתיות שיוצרות קשר עם ה' ועם כלל ישראל
ולפעול אותן, גם אם אני מבין אחרת באותו רגע – גם אם אני מרגיש אחרת מהרגשת האמת.

הברית נקראת "בריתו של אברהם אבינו", כיוון שהוא עשה את התיקון של עבודה זרה – של יציאה מהגאווה וויתור על העצמי הכוזב.

צריך לעזוב את הרצון לקבל לעצמו כאשר עובדים
על קיום הברית עם ה'.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם – שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.