משולחן השבת – פרשת מקץ

בוקר טוב וחודש טוב, היום יום שני בשבת קודש.

בשבת קראנו את פרשת "מקץ"' בה הרב כותב כי ניתן ללמוד מגוי.
כלומר, ניתן ללמוד מפרעה.
כלומר, ניתן ללמוד מהמצבים של הירידות שלנו בחיים.

אומר הרב"ש : בפעם הראשונה שנכנס יוסף לבור היה בן 17 שנה, וכשיצא מהבור ועמד לפני פרעה היה בן 30 שנה. ההפרש הוא 13 שנה, שזה סכום שנות הנערות של יוסף. כעת הוא מגובש, ויכול לאסוף את אחיו, ולהיות מאוחה עם אחיו מלשון איחוי.

רק כך, באחדות, אפשר להתייצב שלם מול פרעה.

אפשר גם לדמות את קורות יוסף לפחם שמתגבש בבטן האדמה בלחצים אדירים, אולם כאשר מוצאים לאחר אלפי שנים הפך הפחם ליהלום מגובש.

אז שנהיה מגובשים באמונה שלמה.
יום טוב!