הכל לטובה או להתפלל על חולה?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ' צא-צג,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
כיצד ניתן להתפלל על משהו אם הבורא רצה שהדבר יקרה כך?

יש לזכור שכל המציאות הגשמית באה לגרות את נפשי לעשות תנועה לאהבת ה'.

כשהקב"ה מזמן לי מקרה בו אני שומע על יהודי שבצרה (חולי וכדומה) עלי להתפלל עליו כדי להתאמן להיות יותר אוהב את עם ישראל ואת הבורא.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: