מה מושך אותנו לכיוון רע?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב עדיאל רוזנפלד:

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים צ"ד-צ"ו,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה – 

מהם הכוחות בנפשנו שמושכות אותנו לכיוונים רעים?

באדם ישנם ג' בחינות: בחינה ראשונה – הנשמה, שהיא הנפש השכלית. בחינה שניה – כח הגוף, שהיא הנפש הבהמית. בחינה שלישית – נפש התאוה, שהיא קליפות נוגה טוב ורע.

קליפת נוגה יכולה למשוך את האדם לחיבור עם תאוותיו, אך יכולה גם להתחבר לצד הנשמה ולקדם את האדם מבחינה רוחנית.

נפש התאווה ונפש הגוף הן שתי בנותיו של לוט, שרוצות לשכר את האדם ביין, ולגרום לו להתפתות אחרי תאוות גופניות.

האדם צריך להיות מודע להן, וצריך להתגבר עליהן ולא ליפול, ובוודאי שאם כבר נפל , שלא ישכח כמה רע סבל בגיהינום הנפשי, בו היה רדוף אחרי אותן תאוות, וימשוך עצמו מלפול שוב למקום זה.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: