ימין או שמאל? חיוב או שלילה?

סיכום הזוהר היומי – מאת ישראל לנג:

הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ק"ט-קי"א,

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
באיזו דרך נכון יותר ללכת – בימין או בשמאל?

מה יותר גדול – כוח החיוב או כוח השלילה?

אנו צריכים ללכת עם 2 הרגליים: ימין ושמאל. כוח החיוב הוא כוח הימין, וכוח השלילה הוא כוח השמאל. השורש לכוח החיוב הוא הבורא, והשורש לכוח השלילה הוא הנברא. לכן צריך לפעול יותר בכוח החיוב, אך ככל שהאדם יותר גס שולט אצלו כוח השלילה.

הנברא מרגיש יותר את כוח השלילה כי זה העצם אצלו לעומת כוח הבורא שהוא התכללות אצלו.
לכן האדם צריך ללכת למעלה מהדעת ולפעול עם כוח החיוב.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: