איך לקבל את האור בצורה מתוקנת?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים קי"ב-קי"ד,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

 

שאלה:

מהם ב' התיקונים שעל הנברא לתקן כדי לקבל באופן נכון?

 

התפיסה הרווחת היא, שהבורא משפיע לנו כל טוב ולנו לא נותר כי אם להתענג.

אך יש להבין שישנם ב' תיקונים הקודמים לקבלת התענוג.

תיקון ה-א'- המשכת ג"ר דחכמה, שהיא גילוי ההשתוקקות הגדולה של הנברא לתענוג.

תיקון ה-ב'- מיעוט הג"ר לבחינת ו"ק. מיעוט זה מהווה ביטוי של רצון הנברא לשימוש בתענוג כאמצעי לקשר עם הבורא ולא כמטרה.

 

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: