מהם בנים בפנימיות?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
הדף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ' קכ"ד-קכ"ו,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –

מהם בנים בפנימיות?

כותב הזוהר, שאדם הזוכה לבנים בעולם הזה זוכה לכנוס לעולם הבא.
ויש להבין על אלו בנים מדובר.

בנים הם אותן ההבנות הרוחניות והכלליות, הנובעות מפנימיות התורה.
עליהן להיות מסודרות בסדר האמיתי והנכון ולקשר אותו להשם יתברך.

האם מחויב שיהיה לכך סימן גשמי? לא. זהו אינו סימן מובהק.
הבנים האמורים הם בפנימיות האדם.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: