מהי צניעות האישה בפנימיות?

סיכום הזוהר היומי – מאת ישראל לנג:
דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמ' קכז-קכט,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה –
מהי צניעות האישה בפנימיות?

אומר הזוה"ק: "אשתך כגפן פוריה", האשה צריכה להיות צנועה בירכתי הבית, ואינה יוצאת לחוץ אלא היא צנועה כגפן שאינה מתחברת עם דבר אחר.
כך לב האדם אסור שייהנה מהדברים החיצונים אלא "כל כבודה בת מלך פנימה" שצריך ליהנות מהנקודה הפנימית ולא החיצונית.

הלב חייב להיות צנוע, דהיינו לחשוב מתוך הנקודה הפנימית.
מי שמעריך את הפנימיות ויש לו הבנות הקשורות לפנימיות יכול לעשות פעולה החוצה מתוך שמחה טוב לבב ורוב כל. 

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס\וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: