מהם ב' תיקוני השכינה?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר הקדוש, סיכום אחרון לפרשת וירא!
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

 

שאלה:

מהם ב' תיקוני השכינה: "את אברהם ואת יצחק"?

את הוא שם השכינה הקדושה.

השכינה היא האני המשותף, מקום החיבור שבין הבורא לנברא.

ב' תיקונים צריכה היא לעבור טרם תוכשר לתפקידה.

תיקון הא'- "את אברהם"- שהוא בבחינת חיבוק הימין- שמקבלת השפעת החסדים מצד אברהם.

תיקון הב'- "את יצחק" – גילוי ההשתוקקות השלמה לקדושה- מצד יצחק.

ב' תיקונים פרטיים אלו מכשירים את האני האמיתי של האדם, לבוא את הכלל, המתגלה לאדם בדרך ניסית.
את הכלל מייצג יעקב אבינו. תחילת הזיווג היא ביעקב ונמשכת ומתקיימת באופן השלם במשה רבינו, גואל ישראל.

 

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: