מדוע שולטת באדם רוח שטות?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:

דף היומי בזוהר, פרשת חיי שרה, עמ'  ס"ז-ס"ט מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

 

שאלה: מדוע שולטת באדם רוח שטות?

 

כותב הזוהר כי אותם שאינם מסתכלים בתורה שוטים הם.

ומדוע נוקט הזוהר בלשון חמורה כל כך?
זאת מכיון שחייו של האדם, הן בעוה"ז והן בעוה"ב, תלויים בקשר שלו עם התורה.

הכלל הוא, שמי שעוסק בתורה נהיה לאדם שיסודותיו איתנים ונצחיים ואין שולטים בו מידות רעות.

וכיצד יבוא האדם לכלל זה?
יכניס עצמו למסגרת של סופרים וספרים, מחשבות ראויות וחברים עמם יוכל לעבוד על-מנת להידבק בקב"ה בדרך התורה.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם –
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: