מהם שלושת מדרגות התפילה?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג:
דף היומי בזוהר, פרשת חיי שרה, עמ' עג-עה, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה: מהם שלוש מדרגות התפילה?

בתפילה ישנם 3 מדרגות תפילה שועה ודמעה. התפילה היא סוג של קשר עם הבורא והשלבים האלו הם 3 מקומות בנפש האדם שצריך להכיר אותם.

3 המדרגות הם המציאות של האדם בעולמו. האדם פוגש את נפשו דרך מציאות העולם שזה המקום.
ישנם 3 מקומות שצריך לפגוש בנפשנו:

א. גר כנגד מדרגת התפילה- שיש אור גדול אך הוא לא שלך. הרגשת זרות מכיוון שאין ידיעה איך להתקשר לזה.

ב. תושב כנגד מדרגת שועה- כשלאדם יש את השגת האפשרות להגיע למקום הזה על ידי החסדים.

ג. ככל אבותי כנגד מדרגת דמעה – כשיש לאדם את החסדים המלובשים בחכמה שזה היכולת לקבל תענוג בצורה הנכונה. כמו השורשים שהם אבותינו שמבטאים את הקשר הנכון לבורא.

 

יש כאן שלוש מדרגות שבהתחלה צריך להרגיש גר שלא ניתן לקבל תענוג לאחר מכן קונים את החסדים שזה מדרגת תושב ובסוף ניתן להגיע לאהבה השלמה שהיא ככל אבותי וניתן לקבל את התענוג.

 

לצפייה בשיעור:

aaa