מהי אהבה?

סיכום הזוהר היומי – מאת ישראל לנג:

דף היומי בזוהר, פרשת חיי שרה, עמ' עט-פא,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה: מהי אהבה?

כשהגיעה רבקה לאהל של שרה חזרה השכינה, מכיוון שהייתה ממש כצורתה של שרה ודמתה לשרה בכל מעשיה. כמוה גם יצחק בצורתו היה דומה לאברהם. כך יצחק ורבקה החיו את אהבה מחדש, ודבר זה הוא כמו תחיית המתים.

בעולם חושבים שאהבה היא בחינת ימין – נתינה, אך כאן אומר לנו הזהר הקדוש שהתעוררות האהבה של הזכר לנקבה הוא דווקא מצד קו שמאל שהוא ההשתוקקות, ולכן אצל יצחק המייצג את קו שמאל נאמר: "ויאהבה", שאהב את רבקה.

אהבה היא שכל אחד מבטא את הרצון שלו ל"יחד", ולשם כך חייב את ההשתתפות של כל אחד מהצדדים.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: