פקודי

האדם צריך להבין, שאינו יכול להסתתר מלהיות מודע, היות והוא יהיה חייב להיוולד למודעות כך או אחרת, שתכריח אותו לעבודה עם מודעות זו. חייב אדם לפגוש את עצמו.
בלית ברירה, המציאות בנויה כך, שהתרחשויות החיים, מפגישות את האדם עם עצמו. כאשר אדם אינו מוכן לכך, הוא עלול להיפגש עם עצמו בהפתעה גמורה.
ראוי שהאדם יכין עצמו לקראת הפגישה שלו, עם מה שמחוייב להגיע. ישנה אפשרות לאדם, להגיע למודעות זו על ידי פעולה עצמית.
היכולת של האדם להגיע למודעות, מחייבת פעולה דומה למתרחש בפנימיותו. דהיינו הבחירה בלהיות הפוך מהמתרחש. לזה קוראים ויתור על ההרגש, ויתור על הנוחות, ויתור על הברור מאליו. על האדם ללמוד למות, רק כך יכול לגלות את חייו, שאם לא כן, יצטרך להיפגש במוות בעל כורחו. מוות נקרא חוסר חיות. אין כוונתי למוות גשמי. על האדם להסכים לוותר על החיות, שיש לו במצב מסויים.