מדוע מתרוצצים הבנים בקרבה של רבקה?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' כ"ח-ל'
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:

מדוע מתרוצצים הבנים בקרבה של רבקה?

עונה הזוהר: משום שנתבטל יצה"ר.
מצפים היינו שמצב זה יביא לשלווה ושקט. אך אין כך הוא הדבר.
ב' כוחות פועלים בגוף האדם (הרוחני) הלב- הנמשך מהשכל והכבד המבקש לשלוט בגוף.
את ב' כוחות אלו חייב האדם לקיים ואל לו לבקש לבטלם. אך מוטל עליו לחברם באופן הנכון.
השאלה היא למי יתן האדם את השליטה על הלב, שהוא מרכז ישותו, לשכלו- צד נשמתו, או לכבד- צד יצר הרע שבו.
הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. מכאן שאי אפשר ולא נכון לרצות לבטל את יצר הרע. אך יש להכפיפו לצד הנשמה שבאדם המתבטא בליבו האמיתי, בבחינת השכינה הקדושה. להכפיף את הרצון לסיפוק אישי (הכבד) לרצון לתענוג מהיחד.

לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.

צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: