מדוע יצחק מברך את עשיו?

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' ל"א-ל"ג
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה: מדוע ביקש יצחק לברך את עשיו הרשע?

תמוה הדבר, שצדיק כיצחק יבקש לברך רשע כעשיו.
כותב הזוהר שהשכינה הסתירה לו. ומיהי השכינה? רבקה.

רבקה מסתירה ליצחק את האמת.
רבקה מבינה כי את המשכת האור- בבחינת ההשתוקקות הגדולה יש לקיים על ידי עשיו.
אך קבלת האור בכלים-בבחינת ברכת יצחק לבניו, חייבת להיות תחילה ביעקב.
והוא הכלל הידוע שישנה הופכיות בין מקום ההמשכה למקום הקבלה.
ההמשכה היא בכלים העבים- ברצון לסיפוק אישי. אך הקבלה היא בכלים הזכים- ברצון לקשר ולאהבה.


לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.


צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: