מהן ג' הבארות שחופר יצחק בפנימיות?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג:
דף היומי בזוהר, פרשת תולדות עמ' מ"ו-מ"ח,

מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלה:
מהן ג' הבארות שחופר יצחק בפנימיות?

יצחק אבינו חופר ג' בארות, בבחינת הכנעה, הבדלה והמתקה.
בתחילה חופר יצחק את "עשק" המגלה את כח ההתבטלות הגדול, בבחינת אברהם שבתוכו.
כנגדה מתעורר בו יצר הרע השואל אותו כיצד תבוא לתכלית הבריאה- לקבל את ההטבה השלמה? והרי ההתבטלות – רק הכנה היא.

לאחר מכן חופר את "שטנה" – מגלה הוא בתוכו את ההשתוקקות הגדולה. גילוי הפרטיות בבחינת חכמה ללא חסדים, הגורמת לחשכות גדולה. אף באר זו, כראשונה, אינה יכולה להתקיים ומהווה רק הכנה לקו האמצעי.

כך, לאחר חפירת ב' הקוים, בא יצחק לחפירת הבאר השלישית, "רחובות", שהיא בחינת קו אמצעי, המיחד את כח ההכנעה עם כח ההבדלה. ושם מוצא יצחק את המתיקות, בבחינת מלכות-השתוקקות הכפופה לבינה-אמונה.


לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.


צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: