אהבת הזולת, קבלת האחר והגעה לשלום – סעודת ראש חודש אייר תשע"ה

דברי הרב אדם סיני אודות אהבת הזולת, קבלת האחר והגעה לשלום –   סעודת ראש חודש אייר תשע"ה
"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams