הזוהר היומי – מדוע רחל ביקשה את דודאי בנה של לאה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' ויצא פ"ב-פ"ד מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מדוע רחל ביקשה את דודאי בנה של לאה ובעבור זה לאה תשכב עם יעקב?

לאה היא חסדים מכוסים ורחל רוצה חכמה, אהבה בעולם ורואה שיש את הכח הזה שנקרא דודאים אצל ראובן שהדודאים רומזים לחכמה אומרת רחל ללאה אני אראה לך את התיקון המיוחד שכשיעקב עבד כדי להשיג אותי קודם צריך שיתחתן איתך (לאה) שיהיה חסדים מכוסים.

לכן יצא מזיווג זה יששכר שהחזיק בתורה יותר מכולם וזה תיקון החסדים. ולאחר מכן  תוכל רחל לבוא בקשר עם יעקב ולגלות את החכמה בעולם.

ראשית צריך את צד היראה, האמונה בחסדים מכוסים הנותנים ויתור עצמי ועלייה לעליון מבחינה פנימית ואז ניתן לגלות את החכמה, התענוג צד האהבה.