הזוהר היומי – מהן ב' הקליפות בסוד "רבבה" ו-"אלף"?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' ק"ג-ק"ה מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהן ב' הקליפות בסוד "רבבה" ו-"אלף"?

ישנן ב' קליפות הנמשכות ממוחין דחכמה.

הראשונה – מבחינת ג"ר דחכמה, שולטת על האדם בהיותו רדוף אחרי תאוותיו הפרטיות הגדולות ביותר.
היא הנקראת "רבבה".

השניה – מבחינת ו"ק דחכמה, אף היא שולטת על האדם להרע לו ברצונות עצמיים, אך שאינם מצד העצם שלו אלא נכללות בו. הוא הנקרא "אלף".
ב' התיקונים כנגד ב' קליפות אלו הם:
כנגד רבבה – בחינת חסדים מכוסים, שהיא בחינת אמונה שלמה השומרת על האדם שלא יבוא להתעסק עם רצונות
כאלו שאינם ברי תיקון מבחינתו.
כנגד אלף – קבלת תענוג בקו אמצעי, בדרך של קדושה.