סעודת ראש חודש סיוון – תשע"ה

סיוון הוא מזל תאומים חודש השלישי לאחר ניסן שהוא קו ימין אייר הוא קו שמאל וסיוון הוא קו אמצעי. מזל תאומים הוא המזל היחיד שסימנו הוא אדם. מה מיוחד בחג הזה או בחודש הזה שסימנו הוא אדם? שהוא קו אמצעי וקו אמצעי מבטא את היחד. מציאות של יחד אפשר לעשות רק אם אדם מוכן לצאת מעצמו ולבוא למקום חדש, הכוח של היציאה מחוץ לעצמו הוא כוח הנשמה.
*
(יש להנמיך מעט את הסאונד)

20150518_211615 20150518_204931 20150518_204921 20150518_204907 20150518_204906 20150518_192129 20150518_061639