הזוהר היומי – מהן הפעולות שפועל יעקב עם צאן לבן בפנימיות?

344

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' קכ"א-קכ"ג מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהן הפעולות שפועל יעקב עם צאן לבן בפנימיות?

יעקב אבינו, ע"ה, פועל עם צאן לבן, פעולות שנראות מיסטיות, מעין כישוף בלתי מובן.

הזוהר מפרש לנו מהן אותן פעולות ותחילה מבאר רעיון יסודי: פעולות האדם בעולם הזה, נחוצות על מנת לעורר את פנימיותו.
יעקב לוקח מקל ליבנה לח.
מקל – הוא בחינת השגחת הבורא על נבראיו, שהיא בדרך של שכר ועונש. ליבנה לח – הוא צד החסדים שבהשגחת הבורא.
מערב יעקב את בחינת הליבנה הלח עם ערמון ולוז, שהם דינים שמצד שמאל.
לאחר מכן, מפצל יעקב את המקלות ומגלה את המחשוף הלבן.
זוהי תכלית פעולתו, גילוי שמה שנתגלה בתחילה כדין הוא אימון שמאמן אותנו הבורא.
אל לנו להתנגד לאימון, אלא לגלות דרכו את סוד הטבת הבורא לנבראיו.
וכך חושף יעקב את שורש הדין, שהוא רחמים גמורים.