הזוהר היומי – מהן ב' בחינות הזיווג הקיימות בין צד הזכר לצד הנקבה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' ק"ל-קל"ב
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א
ב' בחינות – מבחין הזוהר בקשר בין הצדיק לנוקבא.
א. זיווג תדיר ולא נפסק – זהו זיווג על חסדים אשר מכוחו מתקיימים כל מערכות הטבע. זהו גם זיווג על בחינת הקיום ולכן אינו תלוי במעשי התחתונים – כלומר, נשמות הצדיקים.
ב. זיווג על בחינת חכמה – זהו זיווג בעת גדלות, לצורך שכלול. זיווג זה מתרחש כאשר ישנה העלאת ביקוש מצד התחתונים.  מטרת זיווג זה הוא שיכלול העולמות.
למדים אנו כי צד הזכר וצד הנקבה נמצאים בזיווג תמידי במימד הקוסמי:
בבחינת זיווג הא'- אין התפשטות לגוף – כלומר, ללב של האדם. הניזון מזיווג זה הוא צד ההשקפה של האדם.
בבחינת זיווג הב' – יכולים אנו להרגיש את התפשטות המוחין מהראש ללב. להתענג מן האמת.
אם נשכיל להסיר את האבק הממסך את תודעתינו, נוכל להתחבר למקום כללי זה.
אזיף נוכל להסכים ולקבל את החיבור השלם בין צד הזכר לצד הנקבה, הקיים בתוך נפשנו.