הזוהר היומי – וישלח: מהם סוגי התפילות השונות?

דף היומי בזוהר, פרשת וישלח עמ' י"ט-כ"א
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהי תפילה לעני?

תפילה לעני כנגד תפילין של יד. צד המלכות שצריך לפעול מתוך שפלות.מתוך זה האדם צריך להגיע לתפילה. בהתחלה האדם צריך לפעול ממטה למעלה כלומר אני מטה בחשיבות ואתה הבורא מעלה בחשיבות.

מהי תפילה למשה?
תפילה למשה היא כנגד תפילין של ראש שאז כבר צריך לפעול עם הקשר לה'.
מהי תפילת צדיקים?
תפילת צדיקים היא אהובה וחשובה לפני ה' עוד יותר מתפילת העני.
תפילה של העני היא תפילה לצד היראה ותפילת הצדיק היא תפילה לאהבה. ותפילת העני קודמת כי זה יראה אך תפילת הצדיק היא אהובה יותר מכיוון שהיא לקשר של אהבה.
מהי התפילה הנכונה?
מיעקב לומדים את התפילה הנכונה, אלוקי אברהם אלוקי יצחק האומר אלי שבתפילתו כולל את ג' הקוין ימין שמאל ואמצע. קודם יעקב מסדר שבחו של ריבונו ורק אחר כך מתפלל את תפילתו.
לאחר שהאדם פעל בסדר הנכון של התפילה הוא צריך שהתפילה תהיה מפורשת ומפורטת מכיוון שכבר יכול להגיע לאהבה אמיתית.