הזוהר היומי וישלח: כיצד על האדם להיזהר מרוחות הטומאה?

דף היומי בזוהר, פרשת וישלח עמ' כ"ב-כ"ד
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

השורש של רוחות הטומאה והמזיקים בעולם הוא כשנבראו המאורות ביום רביעי והלבנה נבראה חסרה לכן כתוב מארת ללא האות "ו" – הדבר מראה על לקיחת תענוג ללא מסגרת של חסדים. לדוגמא, כשאדם ישן בלילה והנשמה מסתלקת ונשאר רק הגוף – שהוא מסמן את הפרטיות ללא הצד המחבר שהיא הנשמה – אז באים המזיקים לאדם. כשהאדם עדיין ללא
נשמה, רוחות ונגעי בני אדם שאלו
תענוגות שיש לאדם מצד השלילה, מגיעים אליו.

הבא להיטהר מסייעין בידו. ההגעה להיטהר צריכה להיות עם חברים מכיוון שאסור ללכת יחידי בלילה. על בלעם נאמר "וילך שפי" שהלך יחידי כדי למשוך עליו כוחות טומאה.

העולם הזה הוא כמו גוף ללא נשמה ויש לנו תפקיד למשוך את כח הנשמה על ידי החיבור לכלל.