סליחות- במשמעותן הפנימית לפי חכמת הקבלה

257

ללא שם