ניוזלטר 241 כי תבוא – יום האשה היהודי

שלום ידידים יקרים,

לחגי ומועדי ישראל יש כח קוסמי, הם זמנים מסוגלים לעבודתנו הפנימית המכוונת. בשביל לקיים את ייעודנו, עלינו לדעת את העבודה שיש לעשות בהם. אצלנו אתם יכולים ללמוד על כך…

בכל יום שלישי, בשעה 19.30, בית מדרשנו מתמלא באורחים. אנשים ונשים מרחבי הארץ הבאים לשיעור בפנימיות התורה. השבוע הרב דיבר על ראש השנה ועל העבודה הנפשית שיש לעשות ביום זה, במסגרת מעגל השנה היהודי. הרב ילווה אותנו דרך חגי תשרי בשיעוריו. כדאי לבוא ולהשתתף!

לפרטים – קרן: 050-314-1111

חודש אלול הוא חודש שעליו נאמר "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה". הצדקה עוזרת לאדם להתאמן על מידת ההשפעה שלו. אנו מזמינים אתכם להתאמן דרכנו…

בית מדרשנו נקלע לקשיים כלכליים. אנחנו רוצים להמשיך ולהפיץ את דרכו של בעל הסולם זצ"ל, את דרך פנימיות התורה והקבלה. נודה לכל אחד שיסייע לנו במטרה זו. כולנו עובדים בהתנדבות מלאה לצורך כך.

ניתן לתרום בדף התרומות באתר הסולם.

אפשר גם דרך קרן: 050-314-1111

תודה רבה לכולם! אנו מאחלים לכם ולכל עם ישראל שבת שלום!

*

על האדם לבוא לרצון דקדושה מתוך הרגשת אחריות, שהדבר תלוי בו. לאחר שמגיע לנחלה, עליו לדעת שהקב"ה נתן לו את נחלתו.

משפט השבוע: עמ' 421

ספר הרב
ראו נא את הובלת הדרך הרעיונית שבה מוליכה אותנו התורה. במילה "תבוא", מכריחה אותנו התורה לקחת אחריות אישית ליגיעת הכוונה. כל אדם צריך לקחת אחריות אישית לשינוי הרגשתו. זה ניתן לאדם לעשות בכל נקודה שאדם נמצא. לאחר שהגיע אליה, צריך האדם לראות את מציאותו במצב של תבוא, דהיינו שבא לשם עם העליון שלו. ראייה זו מציבה את האדם במצב של מחצה על מחצה, שהמשך ההליכה תלוי בו. עד כאן הגעתַ עם העליון, עם הבורא. מכאן עליך למצוא את האבוד מכל, את נפשך שלך, המבקשת את אהבת הבורא.

ציטוט השבוע: עמ' 418

פוסט
יום האישה היהודי

פוסט שהרב פרסם השבוע

ראש השנה הוא יום בו מתחילה עצמאותה של האישה ובמושגי הקבלה – נסירה.

על פי חכמת הקבלה יש מקום לפמיניזם ביהדות. בעל הסולם מלמד בתלמוד עשר הספירות בחלק ט"ו את הצורך בנסירת הנקבה מהזכר ונתינת עצמאות לנקבה.

המושג פנים בפנים מבטא צורה של זיווג, קשר בין הזכר והנקבה. קשר זה הוא שורש המושג אהבה.

אהבה מחייבת שכל אחד מהצדדים יהיה עצמאי ובעל בחירה חופשית. עצמאות זו מופיעה בב' אופנים. הראשונה שבהם היא נסירת הרצון, דהיינו בניית עצמאות רצונית של הנקבה. השנייה הנה עצמאות מצד האורות. האורות מתפרשים כידיעה במחשבה וכתענוג בגוף.

אהבה אמיתית הנה יצירת מקום משותף של ב' גופים עצמאיים ושמחים ולא החלפת מסכנות. הרעיון שהאיש צריך לתת את השמחה לאישה, כדי שתהיה אהבה, אינו נכון מעיקרו. אהבה מתקיימת כאשר האישה יכולה להשיג את שמחתה בקשר הרוחני שלה באופן עצמאי ואת השמחה הזו צריכה להביא לבייחד.

העצמתה של האישה מחויבת כדי להגיע לאהבה אמיתית.

הדאגה לצרכיה של האישה לא מולידה אהבה אלא צדקה. גם לה יש מקום ביהדות, אך עם ההתקדמות הקוסמית לקראת התכלית הרצויה שהיא האהבה השלמה, תלך ותתגבר השאיפה לעצמאות האישה.

אזהרה חשובה: יחד עם העצמאות יש לתקוע בשופר בעת עצמאות זו. התקיעה בשופר מציינת, שעצמאות זו היא מטרתית.

אם העצמאות הנשית תשומש לנפרדות היא תהיה מקור כל הסבל והכאוס בעולם, אך אם היא תדגיש את הנפרדות כשלב ראשוני לקיום יחד אוהב בין המינים אזי היא ראויה.

האישה מצד עצמה שונה מהזכר. אך חשיבותה הסגולית לאהבה היא מכרעת. כאמור, רק עצמאותה יכולה לאפשר לאנושות להפיק את המיטב לאהבה. על פי הזהר האושר האמיתי המוגדר כאור החכמה יכול להגיע רק בזכות האישה.

לעניות דעתי, ההתקדמות הפמיניסטית היא עובדה ולא משאלת לב, אלא שצריכה להיעשות בהדרגה ותוך דגש על הצורך בקיום האהבה שהיא תכליתה.

תקיעת השופר בראש השנה נועדה לעורר את האדם לשמש עם העצמאות שהיא דין לבייחד. זו ההמתקה האמיתית.

אשה עצמאית ושמחה היא הסגולה האמיתית לאהבה.
האם הגברים מספיק אמיצים להוליך לעצמאות האישה? האם הנשים מספיק צנועות בנפשן, כדי לא להשתכר מהעצמאות ולבגוד בבייחד?

היהדות בכלל ופנימיות התורה בפרט מלמדת אותנו לעשות זאת נכון.
628958e2-71dc-4eeb-8bb4-6d4a9005f862

השתפרות בשורש

נערך מתוך שיעור של הרב אדם סיני שליט"א

המלכת המלך

ראש השנה הוא זמן קוסמי בו אפשר לעשות תיקון חשוב בנפש האדם. ראש השנה זה זמן שהוא שורש להגדלת הרצון של כל אדם ואדם ובכלל של כל העולם.

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שהאדם הוא עולם קטן והוא יכול לראות את כל הבחינות המצויות בעולם גם בתוכו עצמו. התיקון שהאדם עושה בעצמו משפיע כמובן גם על התיקון הכללי. כאשר אנו תוקעים בשופר בראש השנה אנו יכולים לעשות את התיקון הראוי בנפשנו ובכלל כולו, בתנאי, כמובן, שנדע לכוון את נפשנו ולא רק שנעשה את המעשה באופן חיצוני.

כאשר מתגלה הרצון, האני של האדם, בשורשו, בראש השנה, זה יכול לעורר את האדם לרצות רק את פרטיותו. לכן, תקיעת השופר נועדה כדי שנוכל לעשות את התיקון הראוי בנפשנו ונמליך את ה' יתברך, אבינו מלכנו, על הרצון. המלכת הבורא יתברך על הרצון שלנו מצריכה כוונה פנימית ואת רעותא דליבא.

עבד בלי גאווה

ראש השנה הוא השורש ליראה. כל יהודי צריך לקנות בנפשו שתי מדרגות שהן: עבד ובן. בראש השנה, ע"י תקיעת השופר, אנו צריכים להמליך את ה' יתברך על נפשנו ולהיות לו בבחינת עבדים. עבד מבטל את רצונו כלפי אדונו, אנו כולנו צריכים להסכים ולהרגיש בנפשנו שאנו עבדים של המקום. להיות עבד, לוותר על הגאווה הפרטית, זהו אמצעי מצוין כדי להגיע לבחינת בן, לבחינת אהבת ה'.

ראש השנה הוא נקרא השורש שהשפעתה היא שורשית וקריטית להמשך השנה. כאשר נעשה את התיקון באופן הראוי בשורש, נמליך את ה' יתברך על נפשנו, ונצליח לקבע בנפשנו שאנו עבדים לבורא יתברך, שאנו מוותרים על גאוותנו ועל פרטיותנו לטובת הכלל, נוכל לגלות את התיקון הזה בכל מקום בו נפגוש את הרצון גם בהמשך.

השתפרות מהמקום הצר

שופר הוא מלשון "להשתפר". השופר בנוי כך שפיו, ממנו תוקע בעל התוקע, הוא צר והשופר הולך ומתרחב. כך ע"י השופר יש לכל יהודי אפשרות לעשות תיקון בשורש, להשתפר ולהביא את רצונו מהמקום הצר והאגואיסטי אל המקום הרחב, בבחינת "רחב לב", משפיע, אוהב. יש אפשרות לצאת מהמקום הצר, ממצרים, אל המקום הרחב שהוא מקום מופשט ונעלה.

התורה הקדושה מלמדת אותנו להתייחס אל הבעיות והמקרים הקורים לנו בחיים כאל אתגרים ולא כאל בעיות. כאשר מכוונים בתקיעת השופר עלינו לכוון: "אין יותר בעיה – אני הופך אותה לאתגר!". כל חיסרון, כל רצון שמתעורר, אני לא מחפש את המילוי העצמי של החיסרון, אלא רואה את הרצון כחומר גלם ליצירת קשר של אהבה, את החיסרון כאמצעי להגיע לשלמות משותפת ולא אנוכית.

אנו צריכים לתקן את צורת הרצון, בכך שנמליך עלינו את הבורא יתברך בתקיעת השופר, נקנה את יראת הרוממות כדי לבוא בהמשך לקשר של אהבת ה', קשר של דבקות בנותן החיים.

רצון כללי ומפורט

עלינו להשתדל לגלות בראש השנה את הרצון שאנו רוצים להפעים בליבנו בשנה הקרובה ולעבוד עליו כדי להמשיך לתקן בדרך לדבקות בה'. יש רצון כללי עליו צריך לעבוד אבל הוא מתפרט לנקודות פרטיות עליהן צריך האדם לעבוד במשך השנה. אין אפשרות לעבוד על כל הרצון בבת אחת, כפי שאין אפשרות לאכול את התפוח ולהרגיש את מתיקותו מבלי לפרט אותו לפרטים, לחלקים. הפירוט נותן את האפשרות להרגיש את הדבר הכללי. עלינו לבחור מספר רצונות כדי להתמקד בהם, כדי שנוכל לעשות איתם את העבודה.

כדאי מאוד שהאדם יתייעץ עם רבו על הרצונות עליהם הוא רוצה לעבוד השנה (רוצה להיות חבר יותר אמתי, בעל / אישה יותר טובים, השקעה בלימוד התורה וכד') כדי לדעת באילו רצונות ספציפיים כדאי לו להתמקד במסגרת העבודה על הרצון באופן כללי.

תקיעת שופר הוא אמצעי חשוב מאין כמוהו לתיקון שאנו צריכים לעשות ולכן חשוב לייחס לו חשיבות רבה וללמוד עליו עד כמה שניתן כדי להגיע מוכנים להזדמנות שה' יתברך נותן לנו בכל שנה ושנה.

כתיבה וחתימה טובה לכולכם! שבת שלום!
טטט