הכנה לראש השנה

המציאות – גילוי הרצון – האני

סיכום המושג עולם– עולם הוא סביבת הפעולה, המאפשרת לאדם לבוא במגע עם החוץ, כדי לעורר את פנימיותו, כדי לתקנה. צריך את העולם, היות וכל תפיסת האדם היא מהחוץ לפנים. החיצוניות היא העולם, ופנימיות העולם הוא האדם. עולמו של האדם בראש השנה היא גילוי רצונו, גילוי האגו הפרטי שלו בשורשו.

סיכום המושג זמן – הזמן הקוסמי הוא מציאות שמעבר לתפיסת האדם הרגיל. זהו מצב שבו הבורא יתברך משפיע לנו אווירת עשייה, דרך גרמי השמים. אוירה זו היא האווירה האופטימאלית, כדי לעשות את העבודה הנצרכת לתנועה המתרחשת בעולם ובאדם. זמן זה הוא, נתינת הדין בעולם, שבו יש גם את הסגולה, ע"י המלכת הבורא על הרצון, לשנות את הדין הזה בשורשו, להיותו לא רק נותן חיי, אלא אף מגדילם.

 

סיכום המושג נפש – הנפש היא פנימיות העולם והאדם, שמתפקידה לקבל את ההטבה האלוקית. לשם קבלת ההטבה, על הנפש לתקן את עצמה. התיקון הנצרך ממנה כשלב ראשון של התיקון הכללי, הוא להמליך את הבורא על הרצון העצמי. זהו התיקון שנעשה בראש השנה.

על האדם לוותר על האגו, ובכך להסכים, שכאשר הגילוי של האני יצא מהכוח אל הפועל, ויתגלה האני במלוא עוצמתו בנפש האדם, יצא מתוקן עם מודעות ברורה, שהוא לא שייך לאדם, אלא לבורא יתברך. מה שנובע מכך הוא, שכל שאלתו של האדם תהיה, כיצד אני משמש עם האני שלי את הבורא?!

תיקון המציאות – המלכת מלכו של עולם על הרצון הפרטי של האדם על האני שלו.

 

שאלות הכנה לראש השנה –

  • מי אני – מה הרצון המורגש ביותר שלי – מה אני רוצה ליישם בשנה הקרובה מאשיותי?
  • מי הוא הבורא בעיניי? מהי צורת הנהגתו כלפיי? כמה הבורא גדול בעיניי?
  • מה הם הפעולות שאעשה בשנה הקרובה המדגישות את המלכת מלכו של עולם על רצונותיי המבטאים את האני שלי?
  • מי הוא האני הזוגי שלי? המשפחתי? המדיני? החברתי? העסקי?
  • כיצד אני רותם את האני שלי במסגרות השונות לכלל ולבורא יתברך?

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הרב אדם סיני וצוות "הסולם"

בית המדרש לפנימיות התורה וחכמת הקבלה

1625487_1149012238446351_5470499845524995925_n