יארצייט ר' קלונימוס קלמיש שפירא

211

"?????"- https://hasulam.co.il. ???????? – http://facebook.com/hasulams