הזוהר היומי – סיכום עמודים רל"ה-רל"ז – מה הסוד שרבי שמעון רצה לגלות?

מאמר "תלת נשמתי"

ר' שמעון אמר שהוא רוצה לגלות סוד גדול. לכן נכנסו למערה.

ר' אלעזר אמר "שימני כחותם על ליבך".

חותם  הוא קשר קבוע. התחייבות עולמית. קשר שחייב שתהיה בו קנאה. צריך שילוב של מים ואש. כשהגיע ר' שמעון שמע את הדברים ואמר להם שרוצה לגלות להם סוד גדול.

הסוד הוא איך יתכן שהנקבה רודפת אחרי הזכר. הרי בקדושה הזכר הוא זה שמחזר ורודף אחרי הנקבה.

יש מושג שנקרא "נשמה". נשמה היא התלבשות האור בכלי. גוף הוא אותו הכלי בלי האור.

חוץ מהכלים שיצאו מהנשמה יש גם כלים חיצוניים.

יש נשמה שהיא לגמרי מחוץ מתפיסה של הגוף. כל הנשמות נתפסות בה, היא באה להכיל את כל הנשמות האחרות שהן תוכלנה להשתלב בעולם.

יש את התודעה הפרקטית שנתפסת בנשמה העליונה.

יש את הגוף.

יש את נשמות הצדיקים- מה שנולדו מהגוף.

אלו הן הנשמות שנראות לעיתים כ3 ולעיתים כ4.

הקב"ה נתן לנו את העוה"ז כמקרה. האדם חייב להבין שהוא בא למקרה כדי שיוכל להשיג את מעבר למקרה. לקבל צורה אחרת, שונה.

אם צורת המקרה משתנה, חייב להסכים לראות בה דבר חיובי. גם דרכה להיות עם המלך.

יש שלוש נשמות שהן ארבע, יש אחת מרכזית שנקראת בינה.

כשאדם בא לעולם הוא לא צריך להצטער שמסיים את העולם. אם סיים כנראה הגיע לסוף התיקון שלו.