עלון זהב- שו"ת פשוט- עלון מס' 1

זהב פשוט ב (1) by Aharon La