החברים כותבים: הזוהר היומי עמודים יג-טו – מאמר הגלגלים

א. מי הבחינה המתקנת?

ב. מיהו התיקון?

ג. מי היא תוצאת התיקון?

הבחינה המתקנת היא הבינה היא התוצאה שאדם צריך לעשות כדי שהוא יהיה מתוקן.

הבינה צריכה להתנהל כדי לתת את התוצאה למלכות.

הבינה והמלכות יחד הופכות להיות האני של האדם.

הן הופכות לשלמות שנמצאת באדם הנמצאת במקורה בגר

המרכבה באה כרכב לקשר בין המטה למעלה.

הבינה נמצאת במקורה בראש הז"ת דבינה נמצאת בגוף והיא יוצרת את התנועה.

מי עושה את התנועה בשביל הבינה, כדי שהיא תוכל לזוז? כי הרי הבינה היא דבר מת. היא לא יכולה לנועה ולזוז.

התנועה של המוח היא זזה. המוח הוא בחינת הגלגלים, שזזים ומזיזים את המוח.

הבינה היא זו שמכתיבה את כיוון התנועה. היא מכתיבה שהתוצאת היא דרך ההשפעה שנותנת את התוצאה למלכות..

התוצאה שהמלכות רוצה היא אהבה.

אהבה מתקיימת דרך החוכמה שאינה יכולה להתקיים בלי החסדים.

לכן צריך גלגלים מיוחדים שהם חסד גבורה ותפארת והגלגל הרביעי שהוא המלכות.

יש את כח הזעיר אנפין שהיא כח הנשמה, כח התנועה, כח הבורא שבנברא.

מי שמקבל את התנועה שהוא הלב כח הבורא שבנברא.

למה נעים על גלגל?

מפני שלגלגל אין קצה ולכן לא צריך לעצור בקצוות.

התנועה הזו נקראית חולם שורוק וחיריק.

כאשר רוצים ליצור בחינה אמיתית של מרכבה המחברת אותנו לאושר האמיתי

צריכים את הגלגלים האלו שבאים מכח התבונה, כח הנשמה.

כשמקבלים את כח החוכמה מהחסדים, ואז כל היללה על כך שלא מקבלים חוכמה מפסיקה,

כי אפשר כבר לקבל חכמה במסגרת החסדים.