החברים כותבים: הזוהר היומי – מאמר באר דמשה ויעקב

הדף היומי עמודים ע-עב מאמר באר דמשה ויעקב

באר זו המלכות השכינה.

המאמר מלמד אותנו איך למצוא את השידוך הנכון.

יעקב מצא את רחל, משה מצא את צפורה.

ישנו יחס משותף בין יעקב למשה שמצאו את השכינה, האני האמיתי שלהם באותו אופן.

יעקב כשחיפש את כלתו הוא ברח מאחיו ללבן לעשות שם עבודה .

עבר דרך הבאר ושם ראה את המים עולים מאליהם.

 

מים שעולים מאליהם מצביעים על תענוג מהיחד וזהו זיווג אמיתי. כשהתענוג נובע מהיחד ולא מהפרטיות.

מי שמחפש תענוג מהיחד ימצא כלה אמיתית, מי שמחפש תענוג בפרטיות ימצא חתולה, שמייללת שורטטת ואוכלת זבל.

משה רבינו מצא את צפורה באותו אופן. שהציל את בנות יתרו מהרועים כי רצה את הקשר עם הבורא

לא את התענוג מהחומר אלא מהצורה שלה מותר לקנא.

 

כדי למצוא שידוך צריך לחפש כל אחד בעצמו מה הוא נותן ליחד ועל פי זה לדעת מה מחפש.

 

מי שמחפש סיפוק אישי מחפש מה יקבל מבחוץ, מי שמחפש את היחד מחפש בתוך עצמו מה יוכל לתת ליחד.

מי שמחפש את צורת היתיחסות שלו לדבר מוצא משהו אמיתי.

לכן אדם חייב לחפש בבאר, המקום בו עולים המים מאליהם.

 

האדם לא צריך לחשוב שהתענוג יבוא אליו מלמעלה. בנות יתרו אומרות "איש מצרי הצילנו"

הן ראו את משה כחיצוניות, כאיש מצרי, אבל הצלתן היתה מהבורא שמתגלה בדרכים שונות.

רק כשאדם גדל במעשים הוא יכול לרדת לקטנות.

 

רק ישראל שהם גדולים במעשים יכולים לרדת כדי להתחיל עבודה.