החברים כותבים: הזוהר היומי- מאמר "זה לעומת זה"

הזוהר היומי עמודים פה-פז

מאמר "זה לעומת זה"

ומאמר "בני ישראל בני יעקב"

 

האדם מגרה בעולם חומר שהוא צריך לפעול

אילן גימטריה "אמן" וגם גימטריה "מאכל"

עץ בא לתת תענוג לאדם. אם הוא נותן לענוג לאדם

על עץ פרי צריך לעמול, לזבל, לחרוש.

 

מדוע כתוב "ואלה שמות בני ישראל, ולא  "בני ישראל…"

כל יום ויום הביאה הזו היא לעבודה מחודשת.

אני בא ומחזיר לעצמי את התובנה של העולם הזה

במטרה לעשות עבודה. דרך התורה הקדושה.

 

ירידה מטעם המקרה היא הגרעון, אך ירידה שהיא נובעת מיתרון איננה גרעון.

אם יש לך שמחה ביחידה אתה עם השכינה

כי השכינה אף פעם לא במקום של עצב

וזוהי  הדרך לבדוק.

 

האם אתה שמח בירידה, רואה את הכלל או רק את הפרטים?