גדולי ישראל על מעלת השמחה

alon vayakhel A4-1

alon vayakhel A4-2 (1)

מה אדם צריך לעשות כדי להיות בשמחה?

התשובה היא, שהוא צריך ללמוד לוותר על עצמו. לא להיות גאוותן. לא לרצות להיות רק צודק. פשוט לוותר על עצמו.

אם הוא עושה ענ״ן גדול מיד׳ מעצמו, הוא לא יכול להיות שמח.

הויתור על הגאווה זו אחת הנקודות החשובות של האדם בכדי להיות שמח.

כאשר אדם שוכח מהצרות שלו, הוא נהיה שמח. אך אם הוא מחשיב את עצמו יותר מיד׳ והאחרים לא עשו בדיוק מה שהוא רוצה, זה גורם לו לאנדרלמוסיה נפשית, שגורמת לו לכעוס, כ׳ לא ענו לציפיותיו. אבל אם הוא לא רוצה כלום, אז קל לו להיות שמח. השמחה היא לא תענוג מכך שאני מקבל מה שאני רוצה, כ׳ כשאני מקבל מה שאני רוצה, אז אני נרגע מהרצון שלי לקבל לעצמי ואז אני מרגיש יותר שמח. שמחה אמיתית היא כאשר רוקדים בשמחה גדולה עם חברים ומפסיקים לחשוב רק על מה אני אקבל.