החברים כותבים: פינת הנגלה – האם מותר לצלם או להקליט אדם ללא רשותו ?