בואי כלה – נשא תשע"ו

94

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams