יארצייט בעל הסולם זצוק"ל – תשע"ז – דברי הרב בציון

146