שער הגלגולים – הארי"זל

ספרו של האריז"ל – המרכז כללים וסודות עליונים בגלגול נשמות.
הספר עמוק ומיוחד וכתוב בשפת הענפים שבקבלה, יש להיזהר ללומדו על פי הגדרים במבוא לספר הזוהר.
בעל הסולם נתן לנו סולם ופתח להבין את כתבי האריז"ל.
ספר חובה לכל דורש ה'.
מומלץ ללמוד את מבוא לספר הזוהר לפני לימוד בספר זה.

 

 

ראה עוד:

שער הגלגולים