✨ספרא דצניעותא✨

✨ספרא דצניעותא✨ – טעימה מהשיעור הראשון.
שלום חברים יקרים,
אנחנו מתחילים חלק חדש בדף היומי בזוהר הקדוש- "ספרא דצניעותא" ספר בעל סודות גדולים וחתומים.
כשמו כן הוא- "ספר הנסתרות, ספר הנעלם, ספר המוצנע"
פירוש הסולם הקדוש נותן לנו במקצת לטעום מסודות אלו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד. מידי יום יש שיעור השקפה ושיעור מתקדמים, כל אחד יכול להצטרף כפי כוחו.
ובע"ה נעשה ונצליח, ויתקיים בנו מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי:
"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי"