שער הכוונות: דרושי הפסח – דרוש ז' – ענין ספירת העומר