סעודת ראש חודש אייר – תשע"ז

ראש חודש אייר.
בס"ד
ראש חודש אייר תשע"ז- מתוך דברי הרב בסעודה
כל ראש חודש עניין של התחדשות. אין שום התחדשות בדרך של קודם ונמשך. בכל חודש צריך לייצר סוג של עבודה. להפיק מאותו זולל- מאותו טבע משהו מחודש. צריך לשנות את טבעו.
ראשון לכל חודשי החודשים ניסן, קו ימין, כל החודשים כולם יונקים מניסן.
כל חודש הוא סוג של אמונה שאמונה זאת אנחנו מאמינים שאיבדנו את הצורך שהתודעה הגשמית תנהל אותנו.
בכל חודש מצב קוסמי של התחדשות.
אנחו צריכים להניע את הפש לבחי' גבורה- ג

ילוי הבריאה עצמה, תיקון של אייר – אני ה' רופאך. ראשי תיבות איר. משמע שהחודש הזה מסוגל לרפואה. ודאי ישר עולה לנו הרעיון של רפואה גשמית. כמובן שלא זו הכוונה. הרי אמרנו שצריך פה התחדשות, אמונה.
חלל- לאחר הצמצום היתה הסתלקות של אור והתגלה חלל.
חלל זה גם אמונה וגם הטבע.


האם אני מאנין שהבורא ברא את הטבע? אם כן ניתן לחבר לניסן. יש לצערי אפילו יהודים שלדעתם תיקון החלל הוא להחזיר אליו את הואר אבל תיקון החלל הוא לחבר אותו לאינסוף. מה יכול לחבר אותו? ג"פ – אייר מבטא את צד הגוף. והגוף מלשון נגף גוף. המחלה היא לחיות את הטבע בלי לחבר אל הבורא.
סיפור- היו שני יהודים שבאו לדון דין תורה אצל הרב.
הראשון- רכשתי את הקרקע במיטב כספי.
השני-מה פתאום?


הלך הרב שם אוזנו על הקרקע. שאלוהו מה פשר הדבר, אמר שהקרקע אמרה שהיא לא שייכת לאף אחד משניהם.
למה נדמה שהבריאה- קרקע של עולם- שייכת לנו. דהיינו הרצון שייך לנו. מי מחלק רשות? הקרקע לא שלנו.
היכולת שלנו לבחור באמונה, זה לחבר את הקרקע לבורא.
קרקע שהיא מלכות הנקראת גדלות כלי הקבלה, יש לחבר אותה לאינסוף
במסכת שבת אות פ"ח- הנעלבים ואינם עולבים ,,,,,,,,,אוהביו וכו'
כח הגבורה- כשאתה פוגש את הנעלבות שלך אתה פוגש אותה. האם אתה יכול לא להפגע? שומע את חרפתך, אומר הנעלבים, אף אחד לא חרף אותי. מה הכוונה שומע? אני רואה שאני בריאה מנותק מהבורא….. אלא אנחנו צריכים לעשות מאהבה.


אני שמח שהבורא עשני כרצונו. אני שמח לראות את החלל כדי לחבר אותו לבורא.
כל אחד שייך לקרקע של עולם. צריך רק לחבר את הקרקע לבורא
העבודה שלנו של החודש היא גם כשאנו מרגישים את חרפתנו, עלינו להיות מאותגרים להתחבר לבורא. תקשיב אחרת, זה אתה ששומע. התחבר לאנסוף וזאת רק על ידי שאתה יודע להפך את המחשבה הטבעית שלך כאילו …. הבחירה הטבעית של האדם, אוהביו כצאת השמש בגבורתו.
השמש זעיר אנפין …. חודש אייר מאתגר אותנו.נרגיש את החסרונות שלנו אבל יחד עם זאת על האדם לעצור ולהכין את עצמו .


וכל פעם שמגיעה אלינו צורה כזאת, יש לנו הזדמנות. בכח של אייר כח גבורה. אור להשלמת כלים. מעורר את הרצון, מעורר את הטבע. זהו המקום לעורר גבורה, לא להחזיר עילבון נקבל את זה באמונה. זהו חומר הגלם שאיתו אני צריך לעבוד.


נאתגר את עצמנו שכל פעם שנרגיש את הנמיכות שלנו, לא נעלב. זהו קו שמאל. לומר אני למטה בחשיבות מהבורא.
זוהי המחלה. אני יכול – האני הוא הקרש לה'. רפא- רפ- גימ' אותיות סופיות מנצפך. אם אני יכול לחבר את הסוף לא'-
הזדמנות עצומה להיות עובד ה'. להיות בעל גבורה. להפסיק לעשות מעצמנו עניין.
אם לא גם אם נותנים את התורה, לא שומעים אותה….
חודש טוב ומבורך!