חזק! הקשר שבין ט' באב לזוהר הקדוש

99

דברי הרב אדם סיני בסעודת ראש חודש אב תשע"ג