חזק! הקשר שבין ט' באב לזוהר הקדוש

91

דברי הרב אדם סיני בסעודת ראש חודש אב תשע"ג